Ceník HBrNet

leden 2021
CENÍK PLATNÝ OD 01.01.2021

Zřízení přípojky:
Pásmo 2.4 GHz - v tomto pásmu již nová připojení nerealizujeme (totální zarušení pásma)

Pásmo 5.4 GHz od 1.700,- Kč

Rychlost připojení (download/upload)...pro přípojky v pásmu 5GHz

Internet 12 mbps / 4 mbps 300 Kč/měsíčně
maximální rychlost 12mbps/4mbps garantovaná rychlost 8mbps/3mbps Minimální rychlost 4mbps/2mbps

Internet 20mbps / 4mbps 400 Kč/měsíčně
maximální rychlost 20mbps/4mbps garantovaná rychlost 12mbps/3mbps. Minimální rychlost 6mbit/2mbit

Internet 30mbit / 8mbit 500 Kč/měsíčně
maximální rychlost 30mbps/8mbps garantovaná rychlost 20mbps/3mbps Minimální rychlost 10mbps/3mbps

Velká trvající a velká pravidelně se opakující odchylka od běžně dostupné rychlosti:

Za detekovatelnou změnu výkonu služby přístupu k internetu v pevné síti se považuje pokles alespoň jedné ze skutečně dosahovaných rychlostí stahování či vkládání pod 50 % hodnoty rychlostí uvedených jako rychlost běžně dostupná.

Za velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování
(download) nebo vkládání (upload) dat se považuje taková odchylka,
která vytváří souvislý pokles výkonu služby přístupu k internetu, tj. pokles
skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP
propustnosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti
v intervalu delším než 70 minut.
.
Za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování
(download) nebo vkládání (upload) dat se považuje taková odchylka, při
které dojde alespoň ke třem poklesům skutečně dosahované rychlosti
odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod definovanou
hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5
minutám v časovém úseku 90 minut

Veřejná IP pro Vaše PC / Router = zdarma

U těchto standardních tarifů není uplatňována FUP (fair user policy) - omezení přenesených dat.
Rovněž nejsou uplatňovány žádná pravidla pro priorizaci nebo
omezení konkrétních služeb.

Další rychlosti jsou řešeny individuálně dle potřeby zákazníka (tarify pro firmy "na míru"). Pro bližší informace nás prosím kontaktujte

Práce technika......... ............................................ 300Kč /hod.
Příjezd technika na vyžádání v Opavě....................50 Kč
Příjezd technika na vyžádání mimo Opavu. ..........12Kč /Km

Veškeré ceny jsou koncové, nejsme plátci DPH